Prijs

De bandbreedte waarin het meeste bier wordt gebrouwen beweegt zich tussen de € 2,30 en € 3,75 per liter. Deze prijs is inclusief accijns en exclusief btw en betreft afgevuld bier voorzien van etiket, dop en verpakt in een doos.

De voornaamste, prijsbepalende parameters zijn:

  • Het rendement van het brouwsel. Onze standaard batch is 20 HL, maar het rendement van het brouwsel (de hoeveelheid af te vullen liters gereed product per batch) varieert aanzienlijk. Een belangrijke indicatie voor dit rendement is het gewenste Plato gehalte van het bier;
  • Kosten van machines en installaties. Alle vaste kosten zoals personeel, kosten van de brouwinstallatie, leidingen, pasteur, separator, gebruik van energie, schoonmaken en reinigen, onderhoud aan installatie, huisvestingskosten, verzekeringen, ziekteverzuim en management zijn gerelateerd aan de reële brouwcapaciteit;
  • De kosten van de gewenste ingrediënten;
  • Het aantal tankdagen. Bier in een tank betekent beslag op productiemiddelen en kost geld. We hebben wel eens bier gebrouwen, dat meer dan 50 dagen een tank in gebruik nam. Dat kost geld;
  • De vulkosten, inclusief kosten van fust, fles, etiket, dop en doos;
  • Het geschat aantal af te nemen batches. Een eenmalige productie van een specifiek biertje is aanzienlijk duurder dan een bier waar wij elke week een batch van draaien;
  • Accijns en btw. In Nederland is het niet toegestaan om het stamwortgehalte op de fles te vermelden. In plaats daarvan wordt een categorie-indeling gebruikt. Op het etiket staat dan bijvoorbeeld “Cat II Bier”. In de praktijk betekent deze indeling in categorieën dat veel speciaalbieren in categorie S geplaatst kunnen worden, de lichtere bieren zoals pils of witbier vallen onder categorie I en bieren met een laag alcoholgehalte onder categorie II. Alcoholvrij en alcoholarm bier (< 0,5%) wordt valt buiten de Plato categorieën en wordt met zogenaamde verbruiksbelasting (VB) belast. Een vuistregel om het alcoholpercentage grofweg te berekenen is door het stamwortgehalte te vermenigvuldigen met 0,4.

Op basis van het recept zijn we snel in staat om een offerte op te stellen. Hieronder voor de volledigheid de relevante Plato tabel en de gerelateerde accijnzen.

Categorie Plato Accijns / HL
S > 15,5 47,48
I 11 – 15,5 37,96
II 7 – 11 28,49
VB 1 – 7 6,40